Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, taktiež v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb. z.) sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky.

 1. Všeobecné ustanovenia
  Predávajúci:Obchodné meno a prevádzka:ANJELIK – potraviny pre zdravie s.r.o., Sídlo: Škarniclovská 1, 909 01 Skalica

 

 1. Predajňa: ANJELIK – potraviny pre zdravie s.r.o., Sídlo: Škarniclovská 1, 909 01 Skalica
 2. IČO:48060160, IČ DPH: SK 2120002720, DIČ: 2120002720 ďalej len “Predávajúci”
  Zákazníkom – ďalej len “Kupujúci”- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar
  cez e-shop na web stráke: http://www.anjelikskalica.sk
  Ak si Kupujúci z technických dôvodov nemôže objednať cez nákupný košík, je možné si objednať:
 • e-mailom:      anjelik@anjelikskalica.sk
 • telefonicky :    0915 820 600

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky stanovené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 1. Registrácia
  Kupujúci má možnosť registrácie na stránkehttp://www.anjelikskalica.sk. Po vyplnení registračného formulára, ktorý pozostáva z prihlasovacieho mena (môže byť ľubovoľné) a mailovej adresy Kupujúcemu príde na mailovú adresu vygenerované heslo, ktoré si Kupujúci zapamätá alebo uloží. Pri prvom nákupe sa Kupujúci prihlási prihlasovacím menom a heslom, vloží tovar do košíka, vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Pri každom ďalšom nákupe sa, po prihlásení a vybratí tovaru, adresa a ostatné údaje vyplnia automaticky.
 2. Predmet objednávky
  Predmetom objednávky je tovar uvedený nahttp://www.anjelikskalica.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si vyberie tovar uvedený na stránke, vloží ho do nákupného košíka, zvolí si spôsob doručenia (poštou, prepravnou spoločnosťou Geis alebo osobný odber), vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Podľa zvoleného spôsobu doručenia Predávajúci vypočíta Kupujúcemu cenu za prepravu a pripočíta ju k cene tovaru.

 

 1. Vybavenie objednávky
  Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch. Dodanie tovaru sa realizuje Slovenskou Poštou alebo prepravnou spoločnosťou Geis podľa rozhodnutia Kupujúceho alebo si ho Kupujúci vyzdvihne vo výdajni na Škarniclovská 1 v Skalici. Ak je tovar na sklade, tovar bude vyexpedovaný najneskôr do troch pracovných dní.
  V prípade, že objednaný tovar alebo niektoré položky objednaného tovaru na sklade nie sú, bude o tom Kupujúci informovaný e-mailom hneď po prijatí objednávky. Predávajúci ho bude informovať o možnom termíne dodania chýbajúceho tovaru a dohodne sa s Kupujúcim na ďalšom postupe.
 2. Spôsob doručenia a ceny za prepravu tovaru 
  Predávajúci dodáva tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti Geis. Kupujúci sa pri objednaní tovaru rozhodne o spôsobe doručenia, predávajúci mu k cene tovaru pripočíta cenu za prepravu tovaru. Kupujúci zaplatí za tovar aj dopravu jednou dobierkovou platbou pri preberaní tovaru na pošte alebo od kuriérskej služby.

 

Prehľad cien za prepravu zásielok posielaných Slovenskou Poštou účtovaných k cenám za tovar

Zásielky, u ktorých je hodnota objednávky:

do 100 eur a hmotnosť do 1 kg poštovné – 4,20 eur
do 100 eur a hmotnosť nad 1 kg poštovné – 6 eur
nad 100 eur poštovné – 0 eur

 

Zásielky s hmotnosťou nad 10 kg zasielame iba kuriérom.
Ceny za prepravu zásielok prepravovaných kuriérskou službou Geis na území Slovenska

Do 5 kg 7.80Eur
Do 10 kg 8.40 Eur
Do 20 kg 9.00 Eur

Zásielky  s hodnotou nad 100 eur          prepravné kuriérom – 2,40 eura

 1. STORNO objednávky
  Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na adrese anjelik@anjelikskalica.sk alebo telefonicky na čísle0915820600, pokiaľ ešte tovar nie je odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení Predajcom – mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.
  Ak Kupujúci neprevezme objednaný už zaslaný tovar, bude mu účtovaný STORNO poplatok minimálne vo výške 6,50 EUR za náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Ak budú tieto náklady vyššie, Predávajúci bude účtovať skutočné náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na účet predávajúceho – číslo účtu:1306684008/1111.
 2. Vrátenie tovaru
  V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
  Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení Kupujúci musí uviesť aj číslo svojho účtu, na ktorý mu budú peniaze vrátené.

Aby Kupujúci mohol odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný
 • tovar je zaslaný s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy
 • Kupujúci tovar pošle poistený a doporučene na adresu Predávajúceho, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vráti Kupujúcemu prevodom na jeho účet najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
Vrátený tovar Kupujúci neposiela na dobierku.

 1. Záručná lehota
  Všetok tovar, ktorý má Predajca v ponuke, má na obale vyznačený minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby alebo iné označenie dátumu spotreby.
 2. Reklamačný poriadok
  Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. Ak je to možné, Kupujúci overí aj obsah zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia poškodenia balíka pri preberaní zásielky (poškodený obal balíka, zatečený obal), Kupujúci NEPREVEZME ZÁSIELKU od doručovateľa. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
  Ak nastanú nezrovnalosti v kvalite, alebo kvantite tovaru a chybu spôsobil Predajca, Kupujúci bude o tom predávajúceho ihneď informovať mailom alebo telefonicky. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v nedostatočnej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru.
  10. Ochrana osobných údajov
  Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Predávajúci použije osobné údaje výlučne na technické zabezpečenie nákupu na http.www.anjelikskalica.sk, t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií Kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu osobných údajov predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérskej spoločnosti a pošty (poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
 • všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,
 • neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám
 1. Záverečné ustanovenia
  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 27.8.2015